Hướng dẫn cách chèn icon Facebook

– Bước 1: Chọn icon fb đẹp nhất

– Bước 2: Chọn COPIED

– Bước 3: Dán biểu tượng fb này vào bài viết

– Bước 4: Chọn Đăng

Trả lời

0915.86.1555